Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 226 – 右

《右》的笔顺动画写字动画演示
《右》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这辆摩托车突然右转弯
 • 這輛摩托車突然右轉彎
 • Zhè liàng mótuō chē túrán yòu zhuǎnwān
 • Tiếng Bồi – chưa leng múa thua chưa thú rán dâu choản oan.
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc xe máy đột ngột rẽ phải.
 • The motorbike suddenly curved to the right.

Ví dụ 2:

 • 她的头向右偏着
 • 她的頭向右偏著
 • Tā de tóu xiàng yòu piānzhe
 • Tiếng Bồi – tha tợ thấu xeng dâu pen chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Đầu cô ấy nghiêng sang phải.
 • Her head was leaning to the right side.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments