Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 239 – 互

《互》的笔顺动画写字动画演示
《互》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这些房间互相通着
 • 這些房間互相通著
 • Zhèxiē Fángjiān hùxiāng tōngzhe.
 • Tiếng Bồi – chưa xia pháng chen hu xeng thung chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Các phòng này được kết nối với nhau.
 • These rooms intercommunicate.

Ví dụ 2:

 • 他们签定了互不侵犯条约
 • 他們簽定了互不侵犯條約
 • Tāmen qiāndìngle hù bù qīnfàn tiáoyuē.
 • Tiếng Bồi – tha mân chen tinh lợ hu bu chin phan théo duê.
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã ký một hiệp ước không xâm lược.
 • They signed a nonaggression pact.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments