Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 244 – 词

《词》的笔顺动画写字动画演示

《词》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《词》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这个词起源于拉丁文
 • 這個詞起源於拉丁文
 • Zhège cí qǐyuányú lādīngwén.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ chứ chỉ doán dúy la tinh uấn.
 • Dịch tiếng Việt – Từ này bắt nguồn từ tiếng Latin.
 • The word derives from the Latin.

Ví dụ 2:

 • 你可能不理解这个词
 • 你可能不理解這個詞
 • Nǐ kěnéng bù lǐjiě zhège cí.
 • Tiếng Bồi – ní khửa nấng bu lí chỉa chưa cơ chứ.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể không hiểu được từ này.
 • You probably won’t understand this word.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments