Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 247 – 细

《细》的笔顺动画写字动画演示
《细》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 表面呈细颗粒状
 • 表面呈細顆粒狀
 • Biǎomiàn chéng xì kēlì zhuàng
 • Tiếng Bồi – bẻo men chấng xi khưa li choang.
 • Dịch tiếng Việt – Bề mặt là hạt mịn.
 • The surfaces were finely granular.

Ví dụ 2:

 • 木屑可以被磨得足够细
 • 木屑可以被磨得足夠細
 • Mùxiè kěyǐ bèi mó de zúgòu xì.
 • Tiếng Bồi – mu xia khứa sỉ bây múa tợ chú câu xi.
 • Dịch tiếng Việt – Mùn cưa có thể được nghiền mịn.
 • Flake can be ground down fine enough.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments