Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 248 – 其

《其》的笔顺动画写字动画演示
《其》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我有个两全其美的方法
 • 我有個兩全其美的方法
 • Wǒ yǒu gè liǎngquánqíměi de fāngfǎ.
 • Tiếng Bồi – úa dẩu cưa lẻng choén chí mẩy tợ phang phả.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có những điều tốt nhất của cả hai thế giới.
 • I have a solution that will please everybody.

Ví dụ 2:

 • 我使其默认安装
 • 我使其默認安裝
 • Wǒ shǐ qí mòrèn ānzhuāng.
 • Tiếng Bồi – úa sử chí mua rân an choang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi làm cho nó được cài đặt theo mặc định.
 • I left the installation on default.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments