Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 249 – 期

《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我还在试用期呢
 • 我還在試用期呢
 • Wǒ hái zài shìyòngqī ne.
 • Tiếng Bồi – ủa hái chai sư dung chi nợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
 • I’m still on probation.

Ví dụ 2:

 • 该雇用期只有2个星期!
 • 該僱用期只有2個星期!
 • Gāi gùyòng qí zhǐyǒu 2 gè xīngqí!
 • Tiếng Bồi – cai cu dung chí chứ dẩu lẻng cưa xinh chí!
 • Dịch tiếng Việt – Thời gian làm việc chỉ là 2 tuần!
 • This engagement only last for 2 weeks!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments