Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 250 – 基

《基》的笔顺动画写字动画演示
《基》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 所有的乙烯基唱片上都有沟槽
 • 所有的乙烯基唱片上都有溝槽
 • Suǒyǒu de yǐxī jī chàngpiàn shàng dū yǒu gōu cáo
 • Tiếng Bồi – súa dẩu tợ ỉ xi chi chang pen sang tu dẩu câu cháo.
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả các đĩa Vinyl đều có rãnh.
 • All vinyl records are grooved.

Ví dụ 2:

 • 蛋白质是多种病毒很好的培养基
 • 蛋白質是多種病毒很好的培養基
 • Dànbáizhì shì duōzhǒng bìngdú hěnhǎo de péiyǎngjī.
 • Tiếng Bồi – tan bái chư sư tua chủng binh tú hấn hảo tợ pấy dảng chi.
 • Dịch tiếng Việt – Protein là một loại chất tốt cho nhiều loại virus.
 • Protein is a good culture for many kinds of bacteria.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments