Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 252 – 尤

《尤》的笔顺动画写字动画演示
《尤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 虽然婚后生活十分困苦,但她毫无怨尤
 • 雖然婚後生活十分困苦,但她毫無怨尤
 • Suīrán hūnhòu shēnghuó shífēn kùnkǔ,dàn tā háowú yuànyóu.
 • Tiếng Bồi – suây rán huân hâu sâng húa sứ phân khuân khủ, tan tha háo ú doen dấu.
 • Dịch tiếng Việt – Mặc dù cuộc sống rất khó khăn sau khi kết hôn, nhưng cô ấy không phàn nàn gì cả.
 • Though her life after marriage is poor and hard, she has never complained about it.

Ví dụ 2:

 • 我们的尤克里里琴具有美妙的声音和穿透力
 • 我們的尤克里裡琴具有美妙的聲音和穿透力
 • Wǒmen de yóu kè lǐlǐ qín jùyǒu měimiào de shēngyīn hé chuāntòulì.
 • Tiếng Bồi
 • Dịch tiếng Việt
 • Our ukuleles have been designed to have superior sound and projection.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments