Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 259 – 经

《经》的笔顺动画写字动画演示
《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 经一致同意
 • 經一致同意
 • Jīng yízhìtóngyì
 • Tiếng Bồi – chinh í chư thúng i.
 • Dịch tiếng Việt – Nhất trí đồng ý.
 • by common/ mutual consent

Ví dụ 2:

 • 经慎重考虑后
 • 經慎重考慮後
 • Jīng shèn chóng kǎolǜ hòu
 • Tiếng Bồi – chinh sân chúng khảo luy hâu.
 • Dịch tiếng Việt – Sau khi xem xét cẩn thận.
 • after much thought


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments