Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 16: Từ 269 – 认

《认》的笔顺动画写字动画演示
《认》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他戏剧般地认了罪
 • 他戲劇般地認了罪
 • Tā xìjù bān de rènlezuì.
 • Tiếng Bồi – tha xi chuy ban tợ rân lợ chuây.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thừa nhận một cách đột ngột.
 • He confessed dramatically.

Ví dụ 2:

 • 我的确认为他不会来
 • 我的確認為他不會來
 • Wǒ díquè rènwéi tā búhuì lái
 • Tiếng Bồi – ủa tí chuê rân uấy tha bú huây lái.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi xác nhận là anh ấy sẽ không đến.
 • I rather think he won’t come


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments