Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 16: Từ 271 – 织

《织》的笔顺动画写字动画演示
《织》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把两个毯子织在一起
 • 把兩個毯子織在一起
 • Bǎ liǎng gè tǎnzi zhī zài yīqǐ
 • Tiếng Bồi – bá lẻng cưa thản chự chư chai i chỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Dệt hai cái chăn với nhau.
 • Knit the two blankets together.

Ví dụ 2:

 • 他送给朋友一块织得很漂亮的小地毯作为礼物
 • 他送給朋友一塊織得很漂亮的小地毯作為禮物
 • Tā sònggěi péngyou yíkuài zhī de hěn piàoliang de xiǎo dìtǎn zuòwéi lǐwù.
 • Tiếng Bồi – tha sung cẩy pấng dâu í khoai chư tợ hẩn peo leng tợ xẻo ti thản chua uấy lỉ u.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tặng bạn mình một tấm thảm dệt tuyệt đẹp làm quà.
 • She gave her friend a finely woven rug as a present.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments