Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 16: Từ 273 – 音

《音》的笔顺动画写字动画演示
《音》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他一个音也没弹错
 • 他一個音也沒彈錯
 • Tā yígè yīn yě méi tán cuò.
 • Tiếng Bồi – tha í cưa in dể mấy thán chua.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã không chơi sai một âm thanh nào.
 • He didn’t play any wrong notes.

Ví dụ 2:

 • 他在吉他上弹出一个和音
 • 他在吉他上彈出一個和音
 • Tā zài jítā shàng tánchū yígè hé yīn.
 • Tiếng Bồi – tha chai chí tha sang thán chu í cưa hứa in.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bật một hợp âm trên cây đàn guitar.
 • He struck a chord on the guitar.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments