Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 287 – 己

《己》的笔顺动画写字动画演示
《己》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他对与己无关的事情一概不闻不问
 • 他對與己無關的事情一概不聞不問
 • Tā duì yǔjǐwúguānde shìqing yígài bùwénbúwèn.
 • Tiếng Bồi – tha tuây dúy lỉ ú quan tợ sư chinh í cai bu uấn bú uân.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thờ ơ với những thứ không liên quan đến mình.
 • He’s indifferent to anything that doesn’t have a bearing on him.

Ví dụ 2:

 • 她知道她在玩火,但是她身不由己
 • 她知道她在玩火,但是她身不由己
 • Tā zhīdào tā zài wánhuǒ, dànshì tā shēnbùyóujǐ.
 • Tiếng Bồi – tha chư tao tha chai oán hủa, tan sư tha sân bu dấu chỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Cô biết mình đang chơi với lửa, nhưng cô không thể tự giải thoát mình khỏi nó.
 • She knew that she was playing with fire but couldn’t help herself.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments