Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 290 – 已

《已》的笔顺动画写字动画演示
《已》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 已安排好…
 • Yǐ ānpái hǎo …
 • Tiếng Bồi – ỉ an pái hảo…
 • Dịch tiếng Việt – Sắp xếp …
 • it was arranged that…

Ví dụ 2:

 • 我已不在乎了
 • 我已不在乎了
 • Wǒ yǐ búzàihūle
 • Tiếng Bồi – úa ỉ bú chai hu lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không quan tâm nữa.
 • I’m past caring


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments