Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 294 – 导

《导》的笔顺动画写字动画演示
《导》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 替换损坏导螺栓和导凸轮
 • 替換損壞導螺栓和導凸輪
 • Tìhuàn sǔnhuài dǎo luóshuān hé dǎo túlún
 • Tiếng Bồi – thi hoan suẩn hoai tảo lúa soan hứa tảo thú luấn.
 • Dịch tiếng Việt – Thay thế bu lông và cam hướng dẫn bị hư hỏng.
 • Substitutes damaged guide bolts and cams.

Ví dụ 2:

 • 我们培养孩子就是应该因势利导,发现他们的优点长处并加以培养
 • 我們培養孩子就是應該因勢利導,發現他們的優點長處並加以培養
 • Wǒmen péiyǎng háizi jiùshì yīnggāi yīnshì lìdǎo,fāxiàn tāmen de yōudiǎn chángchù bìng jiāyǐ péiyǎng.
 • Tiếng Bồi – ủa mân pấy dảng hái chự chiêu sư inh cai in sư li tảo, pha xen tha mân tợ dâu tẻn cháng chu binh cha ỉ pấy dảng.
 • Dịch tiếng Việt – Khi chúng ta giáo dục trẻ em, chúng ta nên tận dụng tình huống và khám phá những điểm mạnh để nuôi dưỡng chúng.
 • then we raise a child we should find their strong points, and cultivate them.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments