Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 297 – 足

《足》的笔顺动画写字动画演示
《足》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 人生得一知己足矣
 • 人生得一知己足矣
 • Rénshēng dé yī zhījǐ zú yǐ.
 • Tiếng Bồi – rấn sâng tứa i chư chỉ chú ỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Một người bạn tri kỷ là đủ với tôi.
 • A bosom friend is enough to me.

Ví dụ 2:

 • 年华没虚度,一生也足矣
 • 年華沒虛度,一生也足矣
 • Niánhuá méi xūdù, yìshēng yě zú yǐ.
 • Tiếng Bồi – nén hóa mấy xuy tu, i sâng dể chú ỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Sống không lãng phí, một đời là đủ rồi.
 • We only live once, but if we work it right, once is enough.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments