Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 310 – 房

《房》的笔顺动画写字动画演示
《房》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我跟姐姐同住一间房
 • 我跟姐姐同住一間房
 • Wǒ gēn jiějiě tóng zhù yī jiàn fáng
 • Tiếng Bồi – ủa cân chỉa chia thúng chu i chen pháng.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ở cùng phòng với chị tôi.
 • I share this room with sister.

Ví dụ 2:

 • 那间房中只有一件家具
 • 那間房中只有一件家具
 • Nà jiān fáng zhōng zhǐyǒu yíjiàn jiājù.
 • Tiếng Bồi – na chen pháng chung chứ dẩu í chen cha lu.
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ có một món đồ nội thất trong căn phòng đó.
 • There was only one piece of furniture in the room.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments