Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 314 – 主

《主》的笔顺动画写字动画演示
《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 主上果然是真命天子!
 • 主上果然是真命天子!
 • Zhǔ shàng guǒrán shì zhēn mìng tiānzǐ!
 • Tiếng Bồi – chủ sang của rán sư chân minh then chử!
 • Dịch tiếng Việt – Chúa thực sự là người con của thiên đàng!
 • My lord is really the son of Heaven.

Ví dụ 2:

 • 很多综艺节目都以搞笑为主
 • 很多綜藝節目都以搞笑為主
 • Hěnduō zōngyì jiémù dōu yǐ gǎoxiào wéi zhǔ
 • Tiếng Bồi – hẩn tua chung i chía mu tâu í cảo xeo uấy chủ.
 • Dịch tiếng Việt – Những chương trình tạp kỹ chủ yếu là hài hước.
 • Many variety programmes focus on how to be funny.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments