Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 319 – 园

《园》的笔顺动画写字动画演示
《园》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 小路蜿蜒穿过葡萄园
 • 小路蜿蜒穿過葡萄園
 • Xiǎolù wān yán chuānguò pútáo yuán
 • Tiếng Bồi
 • Dịch tiếng Việt
 • The path meanders through the vineyards.

Ví dụ 2:

 • 他乐衷于参加葡萄园的酒品品尝
 • 他樂衷於參加葡萄園的酒品品嚐
 • Tā lè zhōng yú cānjiā pútáo yuán de jiǔ pǐn pǐncháng
 • Tiếng Bồi – tha lưa chung dúy chan cha pú tháo doén tợ chiểu pín pỉn cháng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất vui khi được tham dự buổi nếm thử rượu trong vườn nho.
 • He loved to participate in wine tastings for the vineyard.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

2  +  5  =