Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 327 – 苹

《苹》的笔顺动画写字动画演示
《苹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 盘子上的苹因是给你的
 • 盤子上的蘋因是給你的
 • Pánzi shàng de píng yīn shì gěi nǐ de
 • Tiếng Bồi – pán chự sang tợ pính in sư cấy nỉ tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Quả táo trên đĩa là dành cho bạn.
 • The apple on the plate is for you.

Ví dụ 2:

 • 呦呦鹿鸣,食野之苹
 • 呦呦鹿鳴,食野之蘋
 • yōu yōu lùmíng shí yĕ zhī píng
 • Tiếng Bồi – dâu dâu lu mính sứ dể chư pính.
 • Dịch tiếng Việt – Những kẻ hèn nhát như những con nai ăn táo dại với tiếng than van.
 • The cowards acts as deer eat wild apples with wail.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments