Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 328 – 评

《评》的笔顺动画写字动画演示
《评》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我是来同你评评理得
 • 我是來同你評評理得
 • Wǒ shì lái tóng nǐ píng pínglǐ dé
 • Tiếng Bồi – ủa sư lái thúng nỉ pính pính lỉ tứa.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ở đây để đánh giá bạn.
 • I have come to pick a bone with you

Ví dụ 2:

 • 我偶然听到你在对我的新装发表评论, 评就评吧
 • 我偶然聽到你在對我的新裝發表評論, 評就評吧
 • Wǒ ǒurán tīngdào nǐ zài duì wǒ de xīn zhuāng fābiǎo pínglùn, píng jiù píng ba
 • Tiếng Bồi – úa ẩu rán thinh tao nỉ chai tuây ủa tợ xin choang pha bẻo pính luân, pính chiêu pính ba.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi tình cờ nghe thấy bạn đang bàn tán về trang phục mới của tôi, bình luận về nó đi.
 • I overheard what you said about my new outfit, but I’ll let it pass


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments