Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 330 – 面

《面》的笔顺动画写字动画演示
《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 博览群书扩大我们的知识面
 • 博覽群書擴大我們的知識面
 • Bólǎnqúnshū kuòdà wǒmen de zhīshímiàn.
 • Tiếng Bồi – búa lản chuýn su khua ta ủa mân tợ chư sứ men.
 • Dịch tiếng Việt – Sách triển lãm mở rộng kiến ​​thức của chúng tôi.
 • Wide-ranging reading broadens our mind.

Ví dụ 2:

 • 咱们今天中午吃炸酱面
 • 咱們今天中午吃炸醬麵
 • Zánmen jīntiān zhōngwǔ chī zhá jiàng miàn
 • Tiếng Bồi – chán mân chin then chung ủ chư chá cheng men.
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay ăn mì tương đen.
 • We will have noodles served with fried bean sauce.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments