Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 334 – 部

《部》的笔顺动画写字动画演示
《部》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她管市场部
 • 她管市場部
 • Tā guǎn shìchǎng bù
 • Tiếng Bồi – tha quản sư chảng bu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô kiểm soát bộ phận tiếp thị.
 • She’s in charge of the marketing department.

Ví dụ 2:

 • 市场部里没位子了
 • 市場部裡沒位子了
 • Shìchǎngbù lǐ méi wèizi le.
 • Tiếng Bồi – sư chảng bu lỉ mấy uây chư lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Không có chỗ trong bộ phận tiếp thị.
 • There are no vacancies in Marketing.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments