Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 335 – 北

《北》的笔顺动画写字动画演示
《北》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 大部分假钱都来自北朝鲜
 • 大部分假錢都來自北朝鮮
 • Dà bùfèn jiǎ qián dōu láizì běi cháoxiǎn
 • Tiếng Bồi – ta bu phân chả chén tâu lái chư bẩy cháo xẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Hầu hết tiền giả đến từ Bắc Triều Tiên.
 • Most bad money comes from North Korea.

Ví dụ 2:

 • 指南针的指针是指向北的
 • 指南針的指針是指向北的
 • Zhǐnánzhēn de zhǐzhēn shì zhǐxiàng běi de.
 • Tiếng Bồi – chử nán chân tợ chử chen sư chử xeng bẩy tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Kim của la bàn chỉ về hướng bắc.
 • The needle on a compass points north.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments