Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 342 – 加

《加》的笔顺动画写字动画演示
《加》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 3加14
 • 3加14
 • 3 jiā 14.
 • Tiếng Bồi – san cha sứ sư.
 • Dịch tiếng Việt – 3 cộng 14.
 • Add three and fourteen.

Ví dụ 2:

 • 2加2等于4
 • 2加2等於4
 • Èr jiā èr děngyú sì.
 • Tiếng Bồi – ơ cha ơ tẩng dúy sư.
 • Dịch tiếng Việt – 2 cộng 2 bằng 4.
 • Two plus two is four.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments