Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 352 – 清

《清》的笔顺动画写字动画演示
《清》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 最近生意很冷清
 • 最近生意很冷清
 • Zuìjìn shēngyi hěn lěngqīng.
 • Tiếng Bồi – chuây chin sâng i hấn lẩng chinh.
 • Dịch tiếng Việt – Công việc kinh doanh gần đây đã bị bỏ hoang.
 • The business is very slow these days.

Ví dụ 2:

 • 账都清了吗?
 • 賬都清了嗎?
 • Zhàng dōu qīng le ma?
 • Tiếng Bồi – chang tâu chinh lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Các tài khoản có bị xóa không?
 • Are the accounts all settled?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments