Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 355 – 睛

《睛》的笔顺动画写字动画演示
《睛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 悉尼又一个睛好的早晨
 • 悉尼又一個睛好的早晨
 • Xīní yòu yīgè jīng hǎo de zǎochén
 • Tiếng Bồi – xi ní dâu í cưa chinh hảo tợ chảo chấn.
 • Dịch tiếng Việt – Một buổi sáng tốt lành ở Sydney.
 • Another fine morning in Sydney.

Ví dụ 2:

 • 我目不转睛得盯着屏幕
 • 我目不轉睛得盯著屏幕
 • Wǒ mùbùzhuǎnjīng dé dīngzhe píngmù
 • Tiếng Bồi – ủa mu bu choản chinh tứa tinh chơ pính mu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
 • I just stared at the screen.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments