Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 356 – 精

《精》的笔顺动画写字动画演示
《精》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这枚鸡蛋受过精
 • 這枚雞蛋受過精
 • Zhè méi jīdàn shòuguò jīng
 • Tiếng Bồi – chưa mấy chi tan sâu cua chinh.
 • Dịch tiếng Việt – Trứng này đã được thụ tinh.
 • The egg was impregnated.

Ví dụ 2:

 • 会十事不如精一事
 • 會十事不如精一事
 • Huì shí shì bùrú jīng yīshì.
 • Tiếng Bồi – huây sứ sư bu rú chinh i sư.
 • Dịch tiếng Việt – Mười điều tốt hơn một điều.
 • Better master one than engage with ten.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments