Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 358 – 亭

《亭》的笔顺动画写字动画演示
《亭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 长亭何时更短亭?
 • 長亭何時更短亭?
 • Chángtíng héshí gèng duǎn tíng?
 • Tiếng Bồi – cháng thính hứa sứ câng toản thính?
 • Dịch tiếng Việt – Khi nào gian hàng dài sẽ ngắn dần đi?
 • When will the long route become short ?

Ví dụ 2:

 • 亭下深深的便是梅雨潭
 • 亭下深深的便是梅雨潭
 • tíng xià shēnshēn de biànshì méiyŭ tán
 • Tiếng Bồi – thính xa sân sân tợ ben sư mấy dủy thán.
 • Dịch tiếng Việt – Cơn mưa đổ xuống gian hàng.
 • At the foot of the pavilion is the deep Plum Rain Pool.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments