Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 363 – 合

《合》的笔顺动画写字动画演示
《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们合不来
 • 我們合不來
 • Wǒmen hébulái
 • Tiếng Bồi – ủa mân hứa bu lái.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta không thể tới cùng nhau.
 • We don’t intermingle much.

Ví dụ 2:

 • 我认为你们能合得来
 • 我認為你們能合得來
 • Wǒ rènwéi nǐmen néng hé délái.
 • Tiếng Bồi – ủa rân uấy nỉ mân nấng hứa tứa lái.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ rằng bạn có thể có được nó.
 • I think you hit it over there.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments