Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 373 – 啤

《啤》的笔顺动画写字动画演示
《啤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们晚上一起喝点儿啤酒吧
 • 我們晚上一起喝點兒啤酒吧
 • Wǒmen wǎnshàng yīqǐ hē diǎn er píjiǔ bā
 • Tiếng Bồi – ủa mân oản sang i chỉ hưa tẻn ơ pí chiểu ba.
 • Dịch tiếng Việt – Đêm nay chúng ta cùng uống bia đi.
 • Let’s get together this evening for some beers.

Ví dụ 2:

 • 他在开啤酒桶
 • 他在開啤酒桶
 • tā zài kāi píjiŭ tŏng
 • Tiếng Bồi – tha chai khai pí chiếu thủng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang mở thùng bia.
 • He is tapping the barrel of beer.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments