Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 376 – 改

《改》的笔顺动画写字动画演示
《改》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你应该改一改自己的暴性子了
 • 你應該改一改自己的暴性子了
 • Nǐ yīnggāi gǎiyigǎi zìjǐ de bàoxìngzi le.
 • Tiếng Bồi – nỉ inh cai cải i cải chư chỉ tợ bao xính chư lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nên thay đổi sự tích cực của bản thân.
 • You should think about changing your hot temper.

Ví dụ 2:

 • 这个人总是贵耳贱目,应该改一改了
 • 這個人總是貴耳賤目,應該改一改了
 • Zhègerén zǒngshì guìěr jiànmù,yīnggāi gǎiyigǎi le.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ rấn chủng sư quây ở chen mu, inh cai cải i cải lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Người này có thói xấu là tin những gì anh ta nghe được, và coi thường những điều anh ta nhìn thấy.
 • He should give up his bad habit of treasuring what he hears, and belittling what he sees.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments