Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 386 – 巴

《巴》的笔顺动画写字动画演示
《巴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我巴不得这样
 • 我巴不得這樣
 • wŏ bābùdé zhèyàng
 • Tiếng Bồi – ủa ba bu tứa chưa dang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
 • I wish it were so.

Ví dụ 2:

 • 我巴不得你死掉
 • 我巴不得你死掉
 • wŏ bābùdé nĭ sĭdiào
 • Tiếng Bồi – ủa ba bu tứa ní sử tao.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mong bạn chết đi.
 • I’ll see you dead.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments