Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 389 – 爸

《爸》的笔顺动画写字动画演示
《爸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我记得爸, 记得爸的木匣
 • 我記得爸, 記得爸的木匣
 • Wǒ jìdé bà, jìdé bà de mù xiá
 • Tiếng Bồi – ủa chi tứa ba, chi tứa ba tợ mu xá.
 • Dịch tiếng Việt – Con nhớ bố, nhớ chiếc hộp gỗ của bố.
 • Mama, and I followed behind, weeping.

Ví dụ 2:

 • 听懂了吗?明白?爸 爸 走
 • 聽懂了嗎?明白?爸 爸 走
 • Tīng dǒngle ma? Míngbái? Bà bà zǒu
 • Tiếng Bồi – thinh tủng lợ ma? mính bái? ba ba chẩu
 • Dịch tiếng Việt – Con có hiểu không? Hiểu không? Bố đi rồi.
 • You understand me? Do you understand me? Dad, dad, come on.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments