Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 400 – 饺

《饺》的笔顺动画写字动画演示
《饺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这些是牛肉丸子、饺和蟹黄烧卖
 • 這些是牛肉丸子、餃和蟹黃燒賣
 • zhèxiē shì niúròu wánzi jiăo hé xièhuáng shāomài
 • Tiếng Bồi – chưa xia sư niếu râu oán chự chẻo hứa xia hoáng sao mai.
 • Dịch tiếng Việt – Đó là thịt bò viên, bánh bao và cua nướng.
 • These are the Steamed Beef Balls, Shrimp Dumplings and Steamed Crab Dumplings.

Ví dụ 2:

 • 把饺子馅儿搅拌均匀
 • 把餃子餡兒攪拌均勻
 • Bǎ jiǎozǐxiàn’ér jiǎobàn jūnyún.
 • Tiếng Bồi – bả chéo chử xen ớ chẻo ban chuân duýn.
 • Dịch tiếng Việt – Trộn đều bột bánh bao cho đến khi mịn.
 • Mix the dumpling filling until smooth.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments