Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 401 – 较

《较》的笔顺动画写字动画演示
《较》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我喜欢体型较大的狗 
 • 我喜歡體型較大的狗
 • Wǒ xǐhuan tǐxíng jiàodà de gǒu.
 • Tiếng Bồi – úa xỉ hoan thỉ xính cheo ta tợ cẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích những con chó lớn hơn.
 • My preference in dogs are big ones.

Ví dụ 2:

 • 我们希望取得较好的结果
 • 我們希望取得較好的結果
 • Wǒmen xīwàng qǔdé jiào hǎo de jiéguǒ.
 • Tiếng Bồi – ủa mân xi oang củ tứa cheo hảo tợ chía của.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi hy vọng kết quả sẽ tốt hơn.
 • We hope for better results.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments