Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 403 – 牛

《牛》的笔顺动画写字动画演示
《牛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 牛被认为是家畜
 • 牛被認為是家畜
 • Niú bèi rènwéi shì jiāchù
 • Tiếng Bồi – niếu bây rân uấy sư cha chu.
 • Dịch tiếng Việt – Gia súc được coi là vật nuôi.
 • Cows are considered to be domestic animals.

Ví dụ 2:

 • 他很强壮,力大如牛
 • 他很強壯,力大如牛
 • Tā hěn qiángzhuàng, lì dà rú niú.
 • Tiếng Bồi – tha hẩn chéng choang, li ta rú niếu.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy khỏe tới nỗi có thể mang theo một con bò.
 • He is so strong that he can carry a bull.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments