Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 407 – 应

《应》的笔顺动画写字动画演示
《应》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我应得5英镑
 • 我應得5英鎊
 • Wǒ yīngdé 5 yīngbàng
 • Tiếng Bồi – ủa inh tứa ủ inh bang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi xứng đáng được £5
 • I am due 5 pounds

Ví dụ 2:

 • 这应取决于管理
 • 這應取決於管理
 • Zhè yīng qǔjuéyú guǎnlǐ.
 • Tiếng Bồi – chưa inh chủy chuế dúy quán lỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Điều này phụ thuộc vào quản lý.
 • It should hinge on management.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments