Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 412 – 历

《历》的笔顺动画写字动画演示
《历》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们依照民用历而不是农历生活
 • 我們依照民用歷而不是農曆生活
 • Wǒmen yīzhào mínyòng lì érbúshì nónglì shēnghuó.
 • Tiếng Bồi – ủa mân i chao mín dung li ơ bú sư núng li sâng húa.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta sống theo dương lịch thay vì âm lịch.
 • We live by the civil calendar rather than the lunar calendar.

Ví dụ 2:

 • 他曾经历过极度饥饿和干渴,也遭遇过无端的厌恶
 • 他曾經歷過極度飢餓和乾渴,也遭遇過無端的厭惡
 • Tā céng jīnglì guò jídù jī’è hé gānkě, yě zāoyù guò wúduān de yànwù.
 • Tiếng Bồi – tha chấng chinh li cua chí tu chi ơ hứa can khửa, dể chao duy cua ú toan tợ den u.
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã trải qua đói khát cùng cực, và cũng phải chịu ác cảm vô lý.
 • He has experienced intense hunger and profound thirst, irrational loathing.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments