Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 23: Từ 426 – 定

=《定》的笔顺动画写字动画演示
《定》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他定了一批货
 • 他定了一批貨
 • Tā dìng le yì pī huò.
 • Tiếng Bồi – tha tinh lợ i pi hua.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đặt mua một lô hàng.
 • He ordered some goods.

Ví dụ 2:

 • 是否…尚未决定
 • 是否…尚未決定
 • Shìfǒu … shàngwèi juédìng
 • Tiếng Bồi – sư phẩu…sang uây chuế tinh.
 • Dịch tiếng Việt – Cho dù…vẫn quyết định
 • it is debatable whether…


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 23

Comments