Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 23: Từ 429 – 睡

《睡》的笔顺动画写字动画演示
《睡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 昨晚我睡不着
 • 昨晚我睡不著
 • Zuówǎn wǒ shuì bù zháo.
 • Tiếng Bồi – chúa oán ủa suây bu cháo.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể ngủ được đêm qua.
 • I couldn’t sleep last night.

Ví dụ 2:

 • 希望你睡个好觉
 • 希望你睡個好覺
 • Xīwàng nǐ shuìgèhǎojiào.
 • Tiếng Bồi – xi oang nỉ suây cưa hảo cheo.
 • Dịch tiếng Việt – Mong bạn có giấc ngủ ngon.
 • I hope you’ll have a good sleep.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 23

Comments