Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 430 – 飞

《飞》的笔顺动画写字动画演示
《飞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 鸽子在天上飞
 • 鴿子在天上飛
 • Gēzi zài Tiānshàng fēi.
 • Tiếng Bồi – cưa chư chai then sang phây.
 • Dịch tiếng Việt – Chim bồ câu đang bay trên bầu trời.
 • Pigeons were flying in the sky.

Ví dụ 2:

 • 我们看到鸭子在飞
 • 我們看到鴨子在飛
 • Wǒmen kàndào yāzi zài fēi.
 • Tiếng Bồi – ủa mân khan tao da chư chai phây.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi thấy những con vịt đang bay.
 • We saw the ducks in flight.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments