Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 435 – 乞

 

《乞》的笔顺动画写字动画演示
《乞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这乞丐挨门挨户乞讨饭和啤酒
 • 這乞丐挨門挨戶乞討飯和啤酒
 • zhè qĭgài āiménāihù qĭtăo fàn hé píjiŭ
 • Tiếng Bồi – chưa chỉ cai ai mấn ai hu chí thảo phan hứa pí chiểu.
 • Dịch tiếng Việt – Người ăn xin đi từ nhà này sang nhà khác để xin thức ăn và bia.
 • The beggar goes from door to door for a meal and a glass of beer.

Ví dụ 2:

 • 这是我们国家乞今为止建造得最大得油轮
 • 這是我們國家迄今為止建造的最大的油輪
 • zhè shì wŏmen guójiā qĭ jīn wéizhĭ jiànzào dé zuìdà dé yóulún
 • Tiếng Bồi – chưa sư ủa mân cúa cha chỉ chin uấy chử chen chao tứa chuây ta dấu luấn.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là tàu chở dầu lớn nhất mà nước ta đã dựng được cho đến nay.
 • This is the largest tanker that have ever been constructed in our country.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

5  +  3  =