Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 438 – 色

《色》的笔顺动画写字动画演示
《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这是去年的流行色
 • 這是去年的流行色
 • Zhè shì qùnián de liúxíngsè.
 • Tiếng Bồi – chưa sư chuy nén tợ liếu xính sưa.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là màu sắc của năm ngoái.
 • It was the color last year.

Ví dụ 2:

 • 这是夏天的流行色
 • 這是夏天的流行色
 • Zhè shì xiàtiān de liúxíngsè.
 • Tiếng Bồi – chưa sư xa then tợ liếu xính sưa.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là màu phổ biến của mùa hè.
 • This is the new color for the summer.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

16  +    =  26