Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 447 – 度

《度》的笔顺动画写字动画演示
《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 去年我们度不起假
 • 去年我們度不起假
 • Qùnián wǒmen dù bùqǐ jiǎ
 • Tiếng Bồi – chuy nén ủa mân tu bu chí chả.
 • Dịch tiếng Việt – Năm ngoái chúng tôi không đủ khả năng thực hiện kỳ nghỉ.
 • last year we couldn’t afford a holiday

Ví dụ 2:

 • 他们要去瑞士度周末
 • 他們要去瑞士度週末
 • Tāmen yào qù Ruìshì dùzhōumò.
 • Tiếng Bồi – tha mân dao chuy ruây sư tu châu mua.
 • Dịch tiếng Việt – Họ sẽ đến Thụy Sĩ vào cuối tuần này.
 • They are going to spend the weekend in Switzerland.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

  +  15  =  20