Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 450 – 师

《师》的笔顺动画写字动画演示
《师》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 经验是愚者之师
 • 經驗是愚者之師
 • Jīngyàn shì yúzhě zhī shī.
 • Tiếng Bồi – chinh den sư dúy chửa chư sư.
 • Dịch tiếng Việt – Kinh nghiệm là bậc thầy của những kẻ ngốc.
 • Experience is the teacher of fools.

Ví dụ 2:

 • 魔术师终于露了底
 • 魔術師終於露了底
 • Móshùshī zhōngyú lòuledǐ.
 • Tiếng Bồi – múa su sư chung dúy lâu lợ tỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Nhà ảo thuật cuối cùng đã tiết lộ thủ thuật của mình.
 • The magician finally showed how the trick worked.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

47  +    =  52