Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 460 – 农

 

《农》的笔顺动画写字动画演示
《农》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 村里直接从农机具制造厂购进了一些锄头
 • 村里直接從農機具製造廠購進了一些鋤頭
 • Cūn lǐ zhíjiē cóng nóngjījù zhìzàochǎng gòujìn le yìxiē chútou.
 • Tiếng Bồi – chuân lỉ chứ chia chúng núng chi chuy chư chao chảng câu chin lợ í xia chú tâu.
 • Dịch tiếng Việt – Thôn đã mua một số cuốc trực tiếp từ nhà máy nông nghiệp.
 • The village purchased some hoes directly from the farming implement plant.

Ví dụ 2:

 • 我做不了其他什么事情。我想,我可以单独经营这所农常
 • 我做不了其他什麼事情。我想,我可以單獨經營這所農常
 • wǒ zuò bù liǎo qítā shénme shìqing. wǒ xiǎng, wǒ kěyǐ dāndú jīngyíng zhè suǒ nóng cháng ‘
 • Tiếng Bồi – ủa chua bu lẻo chí tha sấn mơ sư chinh. úa xẻng, ủa khứa ỉ tan tú chinh ính chưa sủa núng cháng.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể làm gì khác. Tôi nghĩ rằng, tôi có thể điều hành trang trại này.
 • ‘There is nothing else I can do. I can work the farm alone, I guess.’


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

  +  36  =  42