Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 462 – 皮

《皮》的笔顺动画写字动画演示
《皮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 皮沙发刚刚翻新过
 • 皮沙發剛剛翻新過
 • Píshāfā gānggāng fānxīnguò.
 • Tiếng Bồi – pí sa pha cang cang phan xinh cua.
 • Dịch tiếng Việt – Sofa da vừa được cải tiến.
 • The leather sofa has just been reconditioned.

Ví dụ 2:

 • 她有一个金色带纹理的皮手袋
 • 她有一個金色帶紋理的皮手袋
 • Tā yǒu yígè jīnsè dài wénlǐ de pí shǒudài.
 • Tiếng Bồi – tha dẩu í cưa chin sưa tai uấn lỉ tợ pí sẩu tai.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy có một túi xách bằng da vàng.
 • She has a gold crush leather handbag.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

1  +    =  2