Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 466 – 且

《且》的笔顺动画写字动画演示
《且》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这件事且放放
 • 這件事且放放
 • Zhèjiàn shì qiě fàngfàng.
 • Tiếng Bồi – chưa chen sư chỉa phang phang.
 • Dịch tiếng Việt – Bỏ qua vấn đề này đi.
 • Leave this for the time being.

Ví dụ 2:

 • 汤姆认为她孤僻且难相处
 • 湯姆認為她孤僻且難相處
 • Tāngmǔ rènwéi tā gūpì qiě nán xiāngchǔ.
 • Tiếng Bồi – thang mủ rân uấy tha cu pi chỉa nán xeng chủ.
 • Dịch tiếng Việt – Tom nghĩ rằng cô ấy cô đơn và khó hòa hợp với mọi người.
 • Tom thought her morose and uncompanionable.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

9  +  1  =