Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 473 – 谊

《谊》的笔顺动画写字动画演示
《谊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 尽主人之谊
 • 盡主人之誼
 • Jìn zhǔrén zhī yì
 • Tiếng Bồi – chin chủ rấn chư i.
 • Dịch tiếng Việt – Làm cho vinh dự.
 • to do the honours

Ví dụ 2:

 • 下一次会议,他被要求尽地主之谊
 • 下一次會議,他被要求盡地主之誼
 • Xià yícì huìyì, tā bèi yāoqiú jìn dìzhǔ zhī yì.
 • Tiếng Bồi – xa í chư huây i, tha bây dao chiếu chin ti chủ chư i.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy được yêu cầu phải làm thật tốt trong cuộc họp tiếp theo.
 • He has been asked to do the honours at the next meeting.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

8  +  1  =